Ga naar hoofdcontent

Corona


Rokers hebben waarschijnlijk een grotere kans om COVID-19 (veroorzaakt door het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2) te krijgen en hebben meer kans op een ernstig verloop van de ziekte. (Bron: Trimbos Instituut)

 • Hebben rokers een groter risico om besmet te raken met het virus?

  Rokers hebben een minder goede afweer in hun longen. Daarom zijn rokers in het algemeen gevoeliger voor virus-infecties en waarschijnlijk ook voor dit SARS-CoV-2 coronavirus. Eenmaal besmet lopen rokers een groter risico om ernstig ziek te worden. Rokers hebben ook meer kans om de ziekte verder te verspreiden omdat ze meer hoesten.

 • Hebben rokers meer kans op complicaties als ze geïnfecteerd zijn?

  Ja, er is steeds meer bewijs dat mensen die COVID-19 hebben en roken, een grotere kans lopen op ernstige complicaties en op overlijden.

  Roken verstoort het functioneren van het immuunsysteem, zowel algemeen als specifiek in de longen. Bij rokers werken de trilhaartjes van het slijmvlies in de luchtwegen minder, waardoor verontreiniging makkelijker de longen in komt. Roken verhoogt ook de ontstekingsreacties. Bovendien kan door roken de longfunctie al verminderd zijn, waardoor rokers minder reservecapaciteit hebben. Er is daarom reden om aan te nemen dat rokers met COVID-19 meer vatbaar zijn voor ernstige complicaties.

  Voor een roker zal het soms ook lastig zijn om te herkennen of de rokershoest verergert of dat hij/zij hoest vanwege een besmetting met het SARS-CoV-2 virus.

 • Heeft het zin om NU te stoppen met roken?

  Ja, het is altijd verstandig om te stoppen met roken, en zeker ook tijdens deze COVID-19 epidemie. Het is in deze tijd belangrijk om zo fit mogelijk te zijn.

  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) suggereert dat stoppen met roken direct bijdraagt aan een lagere kans op besmetting met dit coronavirus omdat niet-rokers minder vaak met hun vingers hun mond aanraken.

  Stoppen met roken verbetert ook vrijwel onmiddellijk het functioneren van de longen en van hart en vaten. Deze verbeteringen nemen bovendien toe met de tijd. Zo verbetert na twee weken de slijmafvoer (door de trilhaartjes) in de neus, en na drie maanden in de longen. Stoppen met roken verkleint ook de kans op bronchitis en longontsteking.

  Hierdoor heeft het lichaam een grotere kans om adequaat op de infectie te reageren, en wordt het risico op ernstige complicaties en overlijden verkleind. Sneller herstel en mildere symptomen verminderen bovendien het risico op overdracht van de ziekte op andere mensen.

 • Wat is COVID-19?

  COVID-19 is een besmettelijke luchtwegaandoening bij mensen. Het wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2. De meeste mensen met COVID-19 vertonen milde klachten zoals koorts, benauwdheid en een droge hoest. Een deel van de besmette mensen krijgt een zware longontsteking met ernstige benauwdheid en kan daaraan overlijden.

  Mensen die horen tot een risicogroep hebben een grotere kans op serieuze klachten of overlijden. Bijvoorbeeld ouderen en mensen met een chronische aandoening. Ook mensen met problemen in longen of hart of met suikerziekte lopen extra risico. En rokers.

  Besmetting met dit coronavirus gaat van mens tot mens, via kleine druppeltjes. Die kunnen worden verspreid via hoesten en niezen. Druppeltjes kunnen ook via handen en voorwerpen (sigaretten, e-sigaretten, waterpijp) worden verspreid.

  Informatie over COVID-19 is te vinden op de website van het RIVM. Hier vindt u ook veel gestelde vragen en antwoorden.

 • Beschermt roken tegen het nieuwe coronavirus?

  Nee. Aanwijzingen uit betrouwbaar onderzoek voor een beschermend effect van roken op Covid-19 zijn er niet. Esther Croes heeft in een blog uitgelegd hoe deze hardnekkige geruchten ontstaan en een overzicht gemaakt van de achterliggende literatuur.

Meer vragen en antwoorden over roken en het nieuwe coronavirus zijn te vinden op de website Ik Stop Nu.