Ga naar hoofdcontent

Privacy en cookies

Stoptober is een initiatief van de Stichting Alliantie Rookvrij Nederland. De Stichting Alliantie Rookvrij Nederland is een organisatieverband van de volgende samenwerkende organisaties: het Trimbos-instituut, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Longfonds, Stichting Alliantie Rookvrij Nederland is gevestigd aan Zwarte Woud 2 te Utrecht. 

Voor dit privacybeleid geldt dat de verwerkingsverantwoordelijkheid berust bij Stichting Alliantie Rookvrij Nederland. 

Contactgegevens

Stoptober: Debbie Prijs, Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht  

Verwerking Persoonsgegevens

Stoptober verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van een van onze diensten, websites,  en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • E-mailadres
  • Postcode
  • Overige persoonsgegevens (adres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, beroep, sociale kanalen, etc, die je hebt verstrekt voor inschrijving in het Stoptoberhuis, of om een aankoop in de webshop te doen

Grondslag voor verwerking persoonsgegevens 

Stoptober verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:;

  • verzending van de nieuwsbrief;
  • na aanmelding te registreren voor een activiteit en/of evenement;
  • ter uitvoering van met jou gesloten (koop)overeenkomsten
  • het afhandelen van betalingen

Bewaartermijn

Stoptober bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stoptober verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Cookies

Stoptober gebruikt functionele, en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Stoptober gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je  internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven, zoals: Google Tagmanager, Google Analytics en Youtube.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. 

Wilt je gebruik maken van je recht op inzage, rectificatie, beperking, of bezwaar,  of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar avg@Stoptober.nl.

Stoptober wijst er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Stoptober worden verwerkt door verwerkers en subverwerkers. De verwerkers en subverwerkers handelen onder de verantwoordelijkheid van Stoptober en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden (tenzij anders aangegeven) niet verstrekt aan derden tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stoptober neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.