Privacy en cookies

Stoptober is een initiatief van de Stichting Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. De Stichting Gezondheidsfondsen voor Rookvrij is een organisatieverband van de volgende samenwerkende organisaties: het Trimbos-instituut, KWF, de Hartstichting, het Longfonds, Stichting Gezondheidsfondsen voor Rookvrij is gevestigd aan Zwarte Woud 2 te Utrecht. 

Voor dit privacybeleid geldt dat de verwerkingsverantwoordelijkheid berust bij Stichting Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Via deze privacyverklaring willen wij websitebezoekers, klanten van de Stoptober-webshop en deelnemers aan Stoptober informeren over de verwerking van gegevens.

Contactgegevens

Stoptober: Debbie Prijs, Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht  

Verwerking Persoonsgegevens

Stoptober verwerkt je persoonsgegevens als je onze website bezoekt, deelneemt aan Stoptober of iets koopt in onze webshop.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • E-mailadres.
  • Adresgegevens w.o. telefoon

Grondslag voor verwerking persoonsgegevens 

Als je iets gekocht hebt in de webshop verwerken we jouw gegevens om de koopovereenkomst uit te voeren. Als deelnemer van Stoptober verwerken we jouw gegevens op basis van jouw toestemming.

  • Om te weten wie er meedoet met Stoptober.
  • Om contact te houden met de deelnemers, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief.
  • Om je aanmelding te registeren voor een activiteit en/of evenement.
  • Om de resultaten van Stoptober vast te stellen.
  • Ter uitvoering van met jou gesloten (koop)overeenkomsten.
  • Het afhandelen van betalingen.

Bewaartermijn

Stoptober bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De gegevens van deelnemers bewaren we standaard nog 5 jaar na je laatste deelname aan Stoptober.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stoptober verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Cookies

Stoptober gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Stoptober gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je  internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven, zoals: Google Tagmanager, Google Analytics en Youtube.

Om je cookie voorkeuren aan te passen klik hier

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. 

Wilt je gebruik maken van je recht op inzage, rectificatie, beperking, of bezwaar,  of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar debbie.prijs@Stoptober.nl.

Stoptober wijst er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Natuurlijk hebben we liever dat je eerst met ons in overleg treed als er iets niet goed gaat met de verwerking van jouw gegevens.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Stoptober worden verwerkt door verwerkers en subverwerkers. De verwerkers en subverwerkers handelen onder de verantwoordelijkheid van Stoptober en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden (tenzij anders aangegeven) niet verstrekt aan derden tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stoptober neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.